• 1-1.jpg
  • 2-1.jpg
  • 3-1.jpg
  • 5-1.jpg

2009年11月28日至12月4日 德國先進模具自動化生產技術培訓課程

會員通過課堂形式、現場講解及展示,瞭解德國模具業及其先進自動化生產詳細方法與成功經驗。其中並拜訪了採納先進自動化生產之德國吉模&卡萊姆有 限公司Zimmer & Kreim (ZK) System Ltd.。其公司為德國最大之自動化生產系統技術專家,致力提供有效管理系統方案、實現模具車間全自動化製造、減低生產成本、降低錯誤概率及確保安全生產 過程。此行會員探討了推行模具生產自動化之有效方案及在模具自動化技術經驗中獲益。

 
 
 
參觀(ZK) System Ltd之FMC 示範
 
 
 
 
參觀FOBOHA化妝品廠
 
 
 
 
參觀汽車零部件模具公司P1020836
 
 
 
 
參觀著名玩具廠
 

客戶廣告

Free business joomla templates